Gå direkt till innehåll
Dricksvattenförsörjningen i Karlskoga är trygg

Nyhet -

Dricksvattenförsörjningen i Karlskoga är trygg

Som en följd av MSB:s uttalande under gårdagen om att dricksvattentillgången på sikt kan vara hotad vill Karlskoga Energi & Miljö informera om läget i Karlskoga.

Företaget har stämt av den interna pandemiplanen i de delar som lyftes av MSB under gårdagen. Det gäller leverans av kemikalier till vatten- och reningsverk. Myndigheten varnade för brist på kemikalier och även personella resurser.

Karlskoga Energi & Miljö har sedan tidigare arbetat med en plan för att säkerställa leveransen från de samhällskritiska verksamheterna, däribland vatten. När det gäller de volymer av kemikalier som behövs för att distribuera dricksvatten och för reningsprocessen har företaget idag ett så stort lager som är möjligt utifrån de regler som finns. Det innebär att rent vatten kommer kunna levereras under en längre tid även utan nya leveranser. 

Efter en avstämning med leverantörerna ser man inga problem med nya leveranser. För vissa kemikalier, de mest kritiska, finns enligt leverantörerna även möjlighet till inhemsk produktion om det kommer att krävas.

Sammanfattningsvis är Karlskoga Energi & Miljö trygga i den plan och de åtgärder som tidigt genomfördes med hänsyn till Covid-19 när det gäller dricksvatten och avloppsrening. 

Ämnen

Regioner


Karlskoga Energi & Miljö säljer tjänster inom produktion och distribution av värme, el, ånga och biogas. Andra verksamheter är vatten- och avlopp, renhållning, återvinning, stadsnät och småskalig vattenkraft. Företaget sysselsätter cirka 190 anställda och omsätter drygt 600 Mkr per år.


Presskontakt

Peter Jarl

Peter Jarl

Presskontakt Marknadschef Marknad och kommunikation 0586-750 210