Gå direkt till innehåll
Karlskogas avloppsreningsverk.
Karlskogas avloppsreningsverk.

Nyhet -

Allt fler skaffar pool – kan påverka VA-nätet

I pandemins spår investerar många i sina hem vilket har lett till en ”pool-boom” enligt poolbranschen. Nu är det viktigt att poolerna töms på rätt sätt så att inte naturen eller VA-nätet tar skada.

Om man inte tömmer poolen på rätt sätt belastar de stora vattenmängderna hela avloppssystemet vilket försvårar den normala reningen. Reningsverket har även svårt att hantera kemikalier såsom klor vilket stör reningsprocessen.

- Man ska inte tömma poolvatten i avloppsnätet, till exempel via bostadens duschbrunn eller badkar. Att tömma det i dagvattnet, det vill säga i brunnarna ute på gatan, är inte heller någon bra idé eftersom det kan ta död på mikroorganismer och annat djurliv i vattnet. Vi uppmanar alla att tömma poolen på gräsmattan eller någon annan yta på tomten så att vattnet infiltreras i marken, säger Peter Jarl, kommunikationschef på Karlskoga Energi & Miljö.

Avklorering viktigt

Innan poolen töms behöver den avkloreras. Det görs antingen genom att vattnet får stå ute i solen några dagar så att allt fritt klor förbrukas, eller genom att tillsätta någon av kemikalierna natriumsulfit eller natriumtiosulfat.

- Följer man de här råden så minimeras risken att tömningen av poolen gör skada, säger Jarl.

Ämnen

Regioner


Karlskoga Energi & Miljö säljer tjänster inom produktion och distribution av värme, el, ånga och biogas. Andra verksamheter är vatten- och avlopp, renhållning, återvinning, stadsnät och småskalig vattenkraft. Företaget sysselsätter cirka 190 anställda och omsätter drygt 600 Mkr per år.


Presskontakt

Peter Jarl

Peter Jarl

Presskontakt Marknadschef Marknad och kommunikation 0586-750 210

Relaterat material